Harmonogram voleb

8. 12.

Příprava pravidel a členské schůze

do 20. 12.

Návrhy na změny v proceduře

do 28. 12.

Nominace kandidátů

8. 1.

Online členská schůze s diskuzí

do 16. 1.

Volba do volební urny na loděnici

17. 1.

Online sčítání volebních výsledků

od 18. 1.

Máme zvoleny nové orgány

Do jakých orgánů spolku volíme?

Předseda výboru

Samostatná volba budoucího předsedy

Výbor

Volba 4-8 dalších členů výboru

Kontrolní komise

Volba 3 členů kontrolní komise

Jak budou volby probíhat?

Volební a sčítací komise

Volební a sčítací komise je složena ze členů dosavadních orgánů (předseda výboru, členové výboru, kontrolní komise), kteří dosud nepodali rezignaci na svou funkci nebo nenavrhli konec svého členství ve spolku.

Kandidáti na předsedu výboru

Martin Malec

Ahoj, jsem členem Lodních sportů od svých 9 let, takže od r. 1977. Mám to tady u nás rád, a proto mám i zájem pokračovat v práci ve výboru klubu, kde jsem poslední 2 roky působil jako předseda. Svoje myšlenky jsem shrnul do textu, který je zde v příloze a visí i na nástěnce klubu na Rakovci. Ale obecně nejsem příznivec revolucí, je potřeba navazovat na to dobré, naše silné stránky posílit a pečovat o ně, a to co nám třeba zrovna nejde, se pokusit dělat lépe.

Není úplně zásadní, kolik členů má výbor, ale kolik členů klubu se výboru podaří vtáhnout do společné práce. Více v příloze.

Marcela Šormová

Nechci a nebudu vymýšlet vymyšlené. Nosnou myšlenkou by měl být především „klub pro jachtaře“. Ráda bych pokračovala v tom, co před lety započali moji předchůdci, vyžití pro celou rodinu, bez ohledu na věk, jachtařské zkušenosti či výkonnostní úroveň. 

Jsem členkou klubu od dětství, aktuálně mám ve Výboru na starost matriku. Více na www.sormova.com.

Zbyněk Vaculka

Náš jachtklub a můj život jsou stále a pořád silně propojené. Klub založili moji rodiče a já v něm prakticky celý život strávil. A mám tento klub opravdu rád a znamená pro mne nesmírně mnoho. Proto bych chtěl pokračovat v činnosti, kterou se již mnoho let zabývám – zabývat se péčí o klub a starat se o jeho další rozvoj. Chtěl bych otevřený klub, sdružující všechny jachtaře a zájemce o jachting, jachtaře závodní i rekreační, vnitrozemské i námořní. Klub, kde se bez rozdílů budou setkávat mladí i věkově pokročilejší, začátečníci i ti zkušení, a nebudou mezi sebou dělat žádné rozdíly a všechny bude spojovat společný vztah k jednomu jachtklubu. Chci klub, který bude respektovat původní principy a zásady, které stály u jeho vzniku, držet se svých tradic, a zároveň bude moderním klubem, odpovídající současným standardům tak, aby v něm členové rádi a spokojeně trávili svůj volný čas. Více na vaculkaforcommodore.com.

Lukáš Vodáček

Rozhodl jsem se podat kandidaturu na pozici předsedy, protože z pozice kontrolní komise, ve které jsem působil v minulém období, vidím pouze možnost jednou ročně představit zprávu, která sice zachycuje část dění, ale nedává možnost toto dění aktivně ovlivnit. Rád bych se aktivně podílel na rozhodování o směrování klubu a při tom se snažil korigovat a usměrňovat osobní zájmy skupin, které jak mám pocit, usilují o přiklonění ke svým zájmům. Mým cílem je maximální transparentnost při řízení klubu a vytvoření prostoru pro všechny smysluplné nápady bez ohledu a nezaujatosti proti tomu, kdo s daným nápadem, návrhem či připomínkou přichází. Také chci, aby všechna rozhodnutí byla podpořena pádnými argumenty a tím, jak to bude výhodné pro celý klub. Prvním krokem bude založení transparentního účtu, na kterém si všichni budou moci kontrolovat peněžní toky. Proto usiluji o Vaši důvěru vyjádřenou hlasy ve volbě.

Kandidáti na členy výboru

Liliana Buchtová
zástupce pro mládež

Jachting je pro mě víc než jen sport. Obvykle se píše něco jako: „Je to životní styl a filosofie.“ Mě jen baví a provází mě celý život. Ti, kteří mě už nějakou dobu znají by řekli, že jachting je rodinná diagnóza. Jsem třetí generací jachtařů v rodině, a i když jsem vyrůstala v Plzni, na Lokomotivě, doma jsem dnes v Brně.

Síla klubu je v jeho aktivních členech. Historickou kontinuitu drží zasloužilí členové. Ale budoucnost každého klubu, je v dalších generacích. V těch, kteří jsou dnes dětmi, ale jednou se snad stanou aktivními členy. Mám k této problematice blízko i proto, že jsem jedním z aktivních rodičů, který své děti doprovází na tréninky a absolvuje s nimi i většinu závodů jak na domácí vodě, tak po celé České republice a v zahraničí.

Věřím, že není pro klub stěžejní mít omezenou elitní skupinu dětí, myslím že je důležité každé dítě, které jachting baví a které v něm bude pokračovat i v dospělosti, a to bez rozdílu, zda dnes vítězí nebo dojíždí mezi posledními. Potřebujeme podchytit talenty a podporovat je na jejich cestě k výkonnostnímu jachtingu. Potřebujeme dát příležitost těm, kteří možná dospějí ve výborné jachtaře později. A potřebujeme i děti, které nejspíš nebudou příštími mistry světa, ale budou pro život klubu důležité jako dospělí lidé jinak. Myslím, že sport má být především zábava.

Miroslav Fanta
péče o klubový majetek

V roce 2021 mi bude stejně jako našemu klubu 55 let. Členem jachetního klubu (oddílu) jsem 47 let. Můj sportovní život je spojen s lodní třídou Cadet, 420 a Fireball, Melges 24, Vareo a také námořním jachtingem – plachetnicí Magica, týmem Ciur a Black Mamba. Mám 20 titulů Mistra České republiky ve více lodních třídách. Závodím na príglu, v Monacu i San Francisku. V posledních dvou letech vedu žebříček Českého svazu jachtingu v počtu odjetých závodů za sezónu. Jachting je můj životní styl. Mám dojem, že způsob současného vedení YC není úplně tak, jak si většina členů klubu představuje. Ve vedení klubu mi vadí Zbyněk Vaculka, Moan Červená a Liliana Buchtová. Rád budu spolupracovat s lidmi, kteří mají jasný a srozumitelný cíl (program) pečovat o děti a mládež, podporovat závodní jachting a stále zlepšovat podmínky k jejich rozvoji. Zároveň podporuji sport na všech úrovních a to i na té rekreační úrovni. V profesní sféře jsem se mnoho let věnoval stavbě kajutových lodí. Je mi velmi blízká manuální práce a péče o lodě. Mám rád systém, řád a pořádek to uplatňuji i ve své práci ředitele rybářství Skalní Mlýn.

Jakub Nejezchleba
šéftrenér lodních tříd RS Tera, RS Feva, RS 500, ILCA 4.7

I přes můj nízký věk se jachtingu věnuji necelých deset let. Během tohoto času stráveném na Lodních sportech jsem se pod vedením nespočtu skvělých trenérů a lidí dostal od kluka, co měl rád vodu, k závodnímu jachtingu a následně k trénování mládeže lodní třídy RS Feva. Jelikož se chci i nadále podílet na budoucím vývoji klubu a aktivně se v něm angažovat, nabízím svoje služby jako šéftrenér lodních tříd RS Tera, RS Feva, RS 500 a ILCA 4.7. Tyto mládežnické lodní třídy velmi dobře znám a rád svoje zkušenosti s nimi předám dál.

Ve funkci šéftrenéra mládežnických lodních tříd by bylo v prvé řadě mým hlavním cílem, aby nynější mladé generaci jachtařů nic nechybělo, jak po stránce podpory ze strany klubu, tak po stránce přátelského zázemí a kvalitního materiálu, ale hlavně vytvořit co nejlepší podmínky pro trénování na úrovni.

Rád bych tedy všechen čas a péči, kterou minulí trenéři a vedení klubu vložili do rozvoje naší generace, chtěl vrátil touto formou zpět přinejmenším se stejným nadšením a nasazením.

Jaroslav Pavlíček
technická podpora / kajutové plachetnice

Po době, kdy jsem členem našeho klubu, jsem se, po pečlivé úvaze a požadavku některých členů výboru, rozhodl zvážit kandidaturu do nového výboru. Moje představa je pracovat v sekci, která je mi blízká za léta aktivního věku, a to v oblasti technického zázemí a vybavení, počínaje technologiemi, které využíváme, a to kotvení lodí v ježku, zařízení pro spouštění velkých lodí ve spolupráci s konkrétními uživateli těchto zařízení až po údržbu klubových vleků. Nyní jsou vytvořeny malé pracovní skupiny, které částečně realizují to nejnutnější, ale je třeba tuto aktivitu koordinovat s možnostmi které jsou ekonomicky reálné. Protože se převážně pohybuji ve skupině kajutových plachetnic a znám jejich problémy, rád bych svou činností působil ve výboru i za ně. Nejsem příznivcem rozdělování klubu na okruháře a kajutáře, ale každá skupina by měla mít ve výboru aktivní zastoupení schopné přenést rozhodnutí výboru a jeho požadavky včas mezi členy a zpět. Je toho samozřejmě víc, co bych mohl dělat, ale jsem realista a rád dělám to, co považuji za správné a s čím mám zkušenosti.

Jiří Pavlík
organizace sportovní činnosti klubu

Členem LS jsem od roku 1970 a mám za sebou i pár let práce ve výboru jachetního oddílu. Věnuji se hlavně okruhovému jachtingu, i když se rád zúčastním i závodů námořních jachet. V současné době jsem sekretářem lodní třídy RS Vareo, která se u nás v Brně nebývale rozvíjí. Těší mě, že jsme se opět začali na přehradě scházet a že nás pořád baví si mezi sebou zazávodit anebo se jen tak potkat. Svou prací ve výboru chci přispět k tomu, aby nám to vydrželo.

Ve výboru oddílu se chci věnovat organizaci sportovní činnosti. Věřím, že se mi podaří dát dohromady a zastřešit skupinu lidí, kteří budou mít chuť pomoci s organizací závodů, organizací rozhodčích, trénováním závodníků, organizací mládeže a budou tyto oblasti sportovní činnosti posouvat dál, ať už formou dobrovolnické činnosti nebo na profesionální bázi.

Milan Šorm
hospodář / byrokrat

Po dvou letech působení v roli hospodáře Yacht Clubu a TJ chci nabídnout své administrativní, ekonomické a právní zkušenosti do dalšího funkčního období. Hlásím se k myšlenkám dlouhodobé vize našeho jachetního klubu jako správného místa pro trávení volného času pro celou rodinu a na celý život. Chci ve své roli zajišťovat transparentní a rovné podmínky ekonomické a administrativní podpory všem členům bez rozdílu a pomáhat ostatním členům výboru a předsedovi v realizaci jejich programů. Jsem sice duší pedantický byrokrat, ale snažím se zapojovat i do klubového života – nebojím se organizovat malé i velké závody, stávám se kajutovým jachtařem a chci se nově projevit rovněž jako asistent rozhodčího. Podstata mé civilní profese nespočívá v práci s betonem, dřevem nebo ocelí, avšak náš klub potřebuje i odbornosti manažerského a administrativního charakteru – jsem majitelem a ředitelem skupiny firem v oboru informačních technologií.

Zbyněk Vaculka
kustod / kapitán klubu

Přesto, že vnímám jako nejlepší pozici pro svoji další práci pro jachtklub funkci předsedy, je pro mne samozřejmě prvořadé to, aby klub dobře fungoval, a tomu chci přispět všemi způsoby. Proto mám zájem kandidovat do nového výboru a uplatnit tak své schopnosti a zkušenosti, a pokračovat dál v činnostech, kterými se již řadu let zabývám. Věřím, že mám předpoklady vykonávat funkci kustoda, tedy jakéhosi technického správce klubového inventáře, a dále nyní i kapitána klubu, tedy osoby, která organizuje a koordinuje rekreační (nebo lépe nevýkonnostní) jachtařské aktivity, tedy výuku a výcvik, kurzy, přednášky a besedy, otevřené klubové závody a v neposlední řadě také aktivity spojené s námořním jachtingem, což byla historicky hlavní původní náplň našeho klubu a dnes je (myšleno v organizované podobě) dost opomíjená. Zároveň bych se rád věnoval práci se začleňováním nových dospělých členů do klubového života; myslím, že jde o velmi důležitou činnost pro budoucnost klubu, které se bohužel dlouhodobě nevěnujeme dostatečně.

Kandidáti na členy kontrolní komise

Jiří Pavlík

V kontrolní komisi chci zajistit rozumné hospodaření, které bude v souladu se směřováním a prioritami klubu.

Josef Pavlovský

Jsem členem našeho klubu / oddílu již 44 roků. Osud klubu mě není lhostejný… Trávím na loděnici spoustu času a také spoustu času věnuji i samotnému jachtingu (v posledních několika letech se mě – i s dalšími jachtaři – podařilo být několikrát v první pětce na MČR v různých lodních třídách).

Chybí mě transparentnost a komunikace mezi vedením klubu a členy klubu. Také komunikace mezi vedením klubu a kontrolní komisí je špatná.

Na dotazy členů není reagováno. A každý odlišný názor je po zásluze potrestán.

V kontrolní komisi bych alespoň nějak mohl kontrolovat některé „neobvyklé dění“ ve výboru a snažit se o předávání informací o situaci ve vedení klubu ostatním jeho členům.

Petr Opletal

Jsem potížista. Ideální kvalifikace. Členem jsem od roku 1972. Jachting není můj životní styl, ale loděnici považuji za nejvýznamnější součást mého sociálního prostředí. Jsem ekonom a od počátku 90. let se živím podnikovým poradenstvím (controlling, IT, procesy). Pracoval jsem ve výboru, po značném úsilí změnit způsob práce jsem usoudil, že je to marné a neustálá konfrontace s postupy, se kterými jsem nemohl souhlasit, mě vedla k tomu, že jsem na další práci rezignoval. K tomu, abych se přihlásil do komise, mě ukecal Martin.

Milan Šorm

Dva roky důkladného studia Yacht Clubu, TJ i vztahu našeho klubu s KSJ a ČSJ spolu s mojí vášní pro hledání historických souvislostí (v našem jednotovém archívu, starých zpravodajích i sbíráním vzpomínek pamětníků) mi umožňují nechat vyniknout mé velké obsesi – kladení nepříjemných a konkrétních otázek na tělo předsedovi a členům výboru. Spolu s využitím mého vzdělání (informatika, ekonomie, právo) to vytváří velmi zajímavý koktejl znalostí, dovedností a zkušeností, který umožní lepší kontrolu jednání a hospodaření ostatních volených orgánů našeho klubu. Současně mám svou ucelenou představu o dlouhodobé optimalizaci fungování jednotlivých orgánů, rolí v těchto orgánech a zajištění vzájemného souladu mezi různými názorovými skupinami z řad našich členů. Velmi rád budu tuto představu rozebírat s ostatními a prosazovat z pozice člena kontrolní komise, která mimo kontrolní funkce má i neméně důležitou smírčí funkci.

Online volební schůze

8. 1. 2021 v 18.00

Online členská schůze

 

Program schůze ke stažení

online.lsbyc.cz

Záznam online schůze

Online sčítání hlasovacích lístků

17. 1. 2021 v 18.00

Online sčítání hlasovacích lístků

scitani.lsbyc.cz

Online přenos v MS Teams

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek

Jak vypadal hlasovací lístek v těchto volbách.

Mám další otázky